Civiel recht (Burgerlijk recht) Onderwerpen (voorbeelden)
Contractenrecht Bouw- en aannemingsovereenkomsten
Aanbestedingsrecht /Europese aanbesteding
Algemene contracten
Koopovereenkomsten
Samenwerkingsovereenkomsten
Algemene voorwaarden
Arbitragezaken
HuurrechtHuurovereenkomsten bedrijfsruimte
Huurovereenkomsten woonruimte
Schaderecht
en onrechtmatige daad
Onrechtmatige daad en wanprestatie
Schadezaken en schaderegelingen
Vaststellingsovereenkomsten
Intellectuele eigendom Auteursrecht
Octrooirecht
Portretrecht
Handelsnaamrecht
Domeinnaamrecht
Reclamerecht

Welke rechtsgebieden zijn niet ons werkterrein:

punt-10  Personenrecht
punt-10  Familierecht
punt-10  Strafrecht
punt-10  Fiscaal recht