Algemeen
Voor onze juridische en bestuurlijke dienstverlening hanteren wij een standaard uurtarief van Euro 195,– (excl. BTW) voor de tijdbelasting van de specialisten/adviseurs. De standaardkosten ten behoeve van administratieve en secretariële diensten bedragen op uurbasis Euro 65,– (excl. BTW). Prijspeil 2018-2019.

Per opdracht of gedeelten daarvan wordt op verzoek tevoren een begroting met tijd- en kostenraming opgesteld. De opdrachtgever ontvangt bericht over het verloop van de te verrichten werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten. Periodiek worden de declaraties met bijbehorende specificatie van de werkzaamheden en  tijdbelasting opgesteld (uitsluitend de werkelijke uren en kosten worden in rekening gebracht). De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na declaratiedatum.

Speciale honoraria en financiële afspraken
In bepaalde gevallen zijn bijzondere afspraken te maken over gereduceerde declaraties. Wanneer specifieke algemene belangen of doelstellingen in geding zijn of  aangetast dreigen te worden, vindt juridische en bestuurlijke dienstverlening plaats tegen lagere uurtarieven (sociaal tarief). Afhankelijk van de aard van de zaak behoort in die situatie kosteloze rechtshulp (pro deo) eveneens tot de mogelijkheden, onder voorwaarde dat deze niet elders op gesubsidieerde basis kan worden verkregen.

Ook bepaalde vormen van gehele of gedeeltelijke “no cure no pay”-regelingen vinden toepassing, rekening houdend met de belangen, mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever. Daarbij draagt onze rechtspraktijk tezamen met de opdrachtgever een deel van het financiële procesrisico van de voorgelegde juridische aangelegenheid. Uitdagingen gaan wij daarbij niet uit de weg, zij het met de aantekening dat de hoge kwaliteit van en onze inzet bij de dienstverlening nimmer worden beïnvloed door zodanige  honorariumafspraken.

Algemene informatie
Wanneer deze wijze van samenwerken u aanspreekt, nodigen wij u uit contact met ons te leggen. Ook voor nadere informatie kunt u direct onze rechtspraktijk benaderen voor het maken van een telefonische of persoonlijke afspraak.

Tel: 020-676 47 86
e-mail: info@JBA-Amsterdam.nl
Contactformulier [ klik hier ]