Algemeen
Om een goed beeld te krijgen van de veelzijdige dienstverlening van onze rechtspraktijk zijn ter illustratie bij de verschillende categorieen van opdrachtgevers een aantal voorbeelden en vormen van dienstverleningen met bepaalde referentieprojecten genoemd.

Overheden (Gemeenten)
1Begeleiden van ruimtelijke procedures en onteigeningsprocedures:
Amstelveen: ontwikkeling bestemmingsplan Stadshart
Beverwijk:Zwarte Marktregeling
Genemuiden,
Gemert-Bakel,
Roermond:
onteigeningen
Meerssen: ontwikkeling en onteigening t.b.v. centrumplan kern Meerssen
2Fungeren als schadebeoordelingscommissie / deskundigencommissie
Oldenzaal:planschadezaken bestemmingsplan en bouwplan
Veenendaal:planschadezaken bestemmingsplan
Meerssen:planschadezaken bestemmingsplan en centrumplan
3 Algemene juridische en planologische ondersteuning
Amstelveen:begraafplaats Zorgvlied diverse bouwprojecten
Uden:procedures kostenverhaal en exploitatiebijdragen
Sittard-Geleen, Naarden, Enkhuizen, Oegstgeest, Barneveld, Ter Aar, Noordwijk, Venray en Lemsterland: opstellen Exploitatieverordeningen
Aalsmeer:opstellen Samenwerkingsovereenkomst / Exploitatieovereenkomst
4Bestuurlijk onderzoek en begeleiding gemeentelijk beleid
Maastricht: Project A2 ondertunneling (link interview)
Bloemendaal:Project BAM Marine Hospitaalterrein Project Elswoutshoek (link interpellatie)
Bedrijven/Bouw- en projectontwikkeling
1Vervaardigen bestemmingsplannen
Lelystad:plangebied Golfwoongebied Buitenhof
Lisse:plangebied De Waterkanten
2Begeleiden van ruimtelijke procedures
Nootdorp: Woningbouwplan
Leeuwarden:Winkelpark De Centrale
Zoeterwoude:Woningbouwplan Residence Hoogh Swieten
Maatschappelijke organisaties
1Algemene juridische ondersteuning
Dorpsraad en Centrale Dorpsraad Amsterdam Noord: afschaffing WOZ op basis van oppervlaktenormering
2Begeleiden van ruimtelijke procedures
Dorpsraad Zwaanshoekbestemmingsplan Boseilanden gemeente Haarlemmermeer