Onze werkwijze
De dienstverlening  van ons kantoor is gericht op samenwerking en directe communicatie met onze opdrachtgevers. Vanaf het eerste telefonische of persoonlijke contact wordt gezamelijk en in overleg de aard  en impact van de juridische of bestuurlijke aangelegenheid of kwestie geinventariseerd . De nagestreefde oplossing en het doel  worden in beeld gebracht evenals de eigen belangen van de opdrachtgever en die van andere betrokken  partijen die daarbij een rol spelen. De wijzen waarop de oplossing of het doel  kan worden bereikt, worden geanalyseerd met de daaraan verbonden  kansen, risico’s, inspanningen en kosten.

Daarop worden keuzen gemaakt en besproken, rekeninghoudend met de gestelde tijdsduur waarbinnen de aangelegenheid  of  kwestie opgelost, behandeld of  geregeld moet zijn. In overleg worden de benodigde werkzaamheden geformuleerd, de vereiste dossierstukken vervaardigd en verzameld. Op verzoek wordt een tijd- en kostenplanning opgesteld. Wat de opdrachtgever zelf wenst of kan verrichten heeft de voorkeur, maar desgewenst kunnen wij ook  hiervoor zorgdragen.

Iedere actie of werkzaamheid wordt verantwoord. Geen product of procedurestuk gaat zonder instemming van de opdrachtgever de deur uit. Terugkoppeling vindt voortdurend plaats.  U kunt zich dan overtuigen dat  “wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen”. Na afronding van de zaak maar ook tussentijds, vindt evaluatie plaats.

Spreekt deze werkwijze u aan, dan nodigen wij u uit met ons contact te leggen. Afhankelijk van uw wensen of van de aard van de  zaak, kan  direct bij eerste overleg of nadien bedrijfs- of locatiebezoek volgen.  Bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vinden doorgaans de overleggen  plaats bij de opdrachtgever zelf , maar ook bij andere opdrachtgevers komt dit geregeld voor. U kunt zelf uw wensen aangeven en bent welkom op ons kantoor te Amsterdam.

Telefoon: 020 676 4 86
Email: info@jba-amsterdam.nl
Contactformulier [ klik hier ]