Hartelijk welkom

JBA Juridisch en Bestuurlijk Advies Amsterdam specialisatie onderwijsHet Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum JBA is een landelijk functionerende rechtspraktijk. Het kantoor bestaat sinds 1984 en is gevestigd nabij het Vondelpark in Amsterdam-Zuid. De eigen bestuursjuristen en civiel juristen beschikken over diepgaande specialistische kennis en hebben een langjarige werkervaring binnen overheid en bedrijfsleven en op diverse rechtsgebieden. Aan de cliënten van JBA wordt een breed scala van diensten aangeboden.De rechtspraktijk beschikt daarnaast over een netwerk van specialisten en adviseurs.

De doelstelling is het verlenen van effectieve en efficiënte juridische en/of bestuurlijke dienstverlening, welke volledig is toegesneden op de belangen en de wensen van onze opdrachtgevers. Strategische, tactische en analytische kwaliteiten van onze kantoormedewerkers bepalen tot in hoge mate de meerwaarde van onze diensten en dragen bij tot de veelal te behalen en behaalde bovengemiddelde resultaten.

Lees verder >

Specialisaties bestuursrecht

Bestuursrecht algemeen,
Bouwrecht en omgevingsrecht,
Milieurecht,
Schadevergoedingsrecht,
Onteigeningsrecht,
Bestuursprocesrecht

Specialisaties
civielrecht

Contractenrecht,
Huurrecht,
Schaderecht en
onrechtmatige daad,
Intellectuele eigendom,

Onze
opdrachtgevers

Overheden,
Bedrijfsleven,
Maatschappelijke organisaties,
Particulieren

Kernbegrippen
rechtspraktijk

Enthousiast en cliëntgericht, Doortastend, besluitvaardig,
Gedreven en realistisch, strategisch, tactisch en realistisch.

Gemeente Haarlemmermeer.
Omzetting woonfunctie naar bedrijfsdoeleinden.

Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum JBA Amsterdam wie zijn wij

Een groot handels- en exportbedrijf wenste al jaren een verdere uitbreiding van zijn bedrijfsbebouwing en bedrijfsterreinen. Eerdere aanvragen en procedures leverden geen resultaat op. Door bemoeienis van ons kantoor is in een lopende bestemmingsplanprocedure de woonfunctie van aangrenzende gronden omgezet naar bedrijfsdoeleinden. Ten behoeve hiervan heeft de Raad van Haarlemmermeer het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Toelichting
Op verzoek van deze cliënt die een bloeiend handels- en exportbedrijf exploiteert, is ons kantoor ingeschakeld om te bereiken dat de bestaande bedrijfsbebouwing min of meer verdubbeld zou kunnen worden. Ook het bedrijfsterrein zou substantieel vergroot moeten worden. Daarvoor zouden de naastgelegen gronden met een woonbestemming getransformeerd moeten worden naar een bedrijfsbestemming, inclusief bijbehorende bouwmogelijkheden. Via het inbrengen van zienswijzen en het inspreken bij de Raad tijdens de bestemmingplansprocedure, is die bestemmingswisseling tot stand gebracht. Het bedrijf kan nu eindelijk voor de komende jaren uitbreiden.

Lees verder

Bestemmingsplan “De Waterkanten”.

Gemeente Lisse. Ten behoeve van een omvangrijk bouwplan met woningbouw, een schoolcomplex, sportterreinen en een overdekt zwembad, is een nieuw bestemmingsplan door ons kantoor opgesteld en vervolgens door de Raad van Lisse vastgesteld.

Lees verder

Aanvraag tegemoetkoming schade

Gemeente Oldenzaal. Een aanvraag bij de gemeente om tegemoetkoming in schade wegens het verlies van bouwmogelijkheden op een binnenstedelijk terrein, is op verzoek van de gemeente door ons kantoor behandeld en beoordeeld. Het door ons uitgebrachte schaderapport is basis geweest voor het gemeentelijk besluit.

Lees verder