Algemeen

Elk individu en elk samenwerkingsverband dat funtioneert binnen de samenleving zal zich mede verantwoordelijk –willen en moeten- voelen voor het algemeen welzijn daarvan. De rechtspraktijk van het Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum streeft op verschillende manieren haar maatschappelijke verantwoordelijkheid na.

1. Kennisoverdracht
In de eerste plaats door een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht aan andere personen en organisaties binnen onze samenleving. Daartoe levert ons kantoor sedert 1986 tot heden jaarlijks specialisten als docent en/of cursusleider voor postacademisch onderwijs of cursussen. Daarnaast hebben diverse medewerkers publicaties, bijdragen en commentaren verzorgd ten  behoeve van vaktijdschriften en losbladige juridische uitgaven.

Verder bestaat de bereidheid om op verzoek van maatschappelijke organisaties, specifieke  informatie- en studiedagen over juridische en bestuurlijke onderwerpen te organiseren. Ook uitnodigingen om deel te nemen aan seminars zijn menigmaal aanvaard.

2.  Ondersteuning maatschappelijke doelen
Uiteenlopende maatschappelijke doelen zijn door de jaren heen gesteund door onder meer het verlenen van rechtsondersteuning bij het behartigen van de daarbij nagestreefde algemene of specifieke belangen. Die juridische en bestuurlijke bijstand is door ons kantoor verleend op basis van “pro deo” inzet van specialisten en in bepaalde gevallen door dienstverlening tegen sterk gereduceerde sociale tarieven. Daarmee worden binnen onze mogelijkheden zowel onze maatschappelijke betrokkenheid waargemaakt als uitdrukking gegeven aan de maatschappelijke betekenis van de doelstellingen van de desbetreffende belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties.

Naast ondersteuning door middel van het beschikbaar stellen van persoonlijke inzet van medewerkers, participeert ons kantoor via het verschaffen van financiële bijdragen en donaties aan maatschappelijke doelen. Al deze activiteiten geschieden in het vertrouwen de samenleving te kunnen ondersteunen.